TERÀPIA ASSISTIDA AMB CAVALLS

HÍPICA L’ARCA

25 de novembre · dilluns

18:30 hores

Espai Salut – GSS Lleida ( Sala Polivalent)

Henry Dunant, 1, 2n pis · Lleida (darrere IES Ronda)

Es parlarà sobre el concepte, els beneficis i les modalitats d’intervenció de l’equinoteràpia
envers el TDAH, definint els punts forts per a treballar, tant amb la persona com amb la seva família.