Som l’Associació TDAH Lleida

SERVEIS CONCERTATS

Facebook

ASSESSORIA PSICOPEDAGÒGICA

RESOLUCIÓ DE CONFLICTES / PREVENCIÓ DEL FRACÀS ESCOLAR.

És un nou espai d’orientació, assessorament i reflexió sobre temes educatius, dirigit a estudiants, pares, professionals i entitats. La modalitat d’atenció és personalitzada, podent ser des de consultes individuals, grup als o sessions de treball i conferències.

GABINET PSICOPEDAGÒGIC

EQUIP MULTI-DISCIPLINAR DE PSICÒLEGS,  PSICOPEDAGOGS I LOGOPEDES

Solucions a problemes de dificultats i retard d’aprenentatge. Atenció personalitzada a problemas emocionals que afecten al rendiment i a la motivació escolar.

RE – EDUCACIONS A DOMICILI

GABINET DE PSICÒLOGUES INFANTO JUVENILS

Conjunt d’estratègies que permeten millorar el funcionament de l’infant, tant en l’àmbit escolar, com en el familiar, en el social i en el personal. És un acompanyament en el procés d’aprenentatge de forma individualitzada, i un suport per adquirir habilitats  i capacitats bàsiques necessàries per a la vida adulta.

GABINET PSICOLÒGIC

Atenció psicològica individualitzada, reforç didàctic al treball escolar, taller d’habilitats socials i intel·ligència emocional.

CONSULTA DE PSICOLOGIA CLÍNICA

Especialista amb TDAH i altres trastorns de l’aprenentatge. Gran experiència en diagnòstics i tractaments.

CENTRE DE PSICOLOGIA I LOGOPÈDIA

Psicòlogues i logopedes (col·legiades al dos col•legis professionals), especialitzades amb trastorns d’aprenentatge. Realitzem diagnòstics i tractaments.

ACADÈMIA AMB AULES PER NENS I JOVES AMB TDAH

Classes de reforç per a nens/es amb TDAH. Proporcionem a l’infant tècniques d’estudi que ajuden a millorar el seu rendiment acadèmic, l’autoestima i millora de les relacions interpersonals.

Dilluns – dimecres – divendres de 17.30h. a 19h.

ACADÈMIA ADAPTADA PER NENS I JOVES AMB TDAH

Facilitem l’aprenentatge i marquem ritmes d’estudi personalitzats. Ajudem al desenvolupament personal i a una correcta adaptació al grup (escolar, amics…), diagnostiquem habilitats personals i dissenyem un pla efectiu d’integració en el grup, analitzem el context actual de l’estudiant per reorganitzar hàbits i rutines de l’entorn per tal d’optimitzar els resultats, guiem comportaments i dissenyem pautes específiques per a cada cas, treballem la identificació i el maneig d’emocions per aconseguir persones més felices, eduquem persones i reeduquem problemes recurrents en l’àrea social, afectiva, de comportament…

De dilluns a dijous de 17.30 h. a 20.00 h.

TERÀPIA ASSISTIDA AMB GOSSOS

Teràpies amb gossos per als nens i nenes amb TDAH o altres trastorns conductuals.

TERÀPIA ASSISTIDA AMB CAVALLS

Teràpia amb cavalls generalista i especialitzadaa mbTDAH

ANGLÈS PER NENS I JOVES AMB TDAH

Un ensenyament personalitzat de l’anglès dirigit als alumnes amb TDAH, ja que aquests nens tenen dret a interrelacionar-se i gaudir d’una tercera llengua, malgrat les seves limitacions.

Volem normalitzar les aptituds i coneixements d’aquests nois i noies, potenciant la seva autoestima i afavorint la seva interacció en la societa tglobalitzada : ” Jo també estudio anglès”

BORSA DE PROFESSORS

Tenim a disposició dels socis una borsa de professorat de reforç didàctic que es poden desplaçar a domicili.

Back to Top